Bergschenhoek Groep

Bergschenhoek Groep is een toonaangevende speler in de internationale bouwwereld. De groep biedt werk aan enkele honderden mensen en richt zich naast Vespi met haar productie en levering van ventilatieproducten ook op de productie en levering van rookgasafvoer- en waterbeheersingproducten. Kerntaak van de Bergschenhoek Groep is het leveren van de juiste, genormaliseerde kwaliteitsproducten, die hun onderbouwing vinden in een gedegen technisch advies en expertise.